www.izolateri.cz

pic 1

HISTORIE

 

Pásy SBS

Vývojový zlom v konstrukci a zpracování hydroizolací nastal na přelomu padesátých let, kdy se objevily první těžké asfaltové pásy. Ty umožnily výrazně zvýšit rychlost izolatérských prací – byly konstruovány k aplikaci natavováním, a proto rychle nahradily pomalé hydroizolace prováděné nátěry a vkládáním papírových nebo celulózových vložek mezi jejich jednotlivé vrstvy. S rozvojem stavebnictví, jeho produktivity a celkové kvality, vznikly nové požadavky na životnost hydroizolací, které vyústily v technologický vývoj základní suroviny. Z oxidovaných asfaltových materiálů byly vyvinuty modifikované asfalty. První byla objevena v roce 1962 v Itálii u společnosti Imperbel modifikace asfaltu pomocí APP (ataktický polypropylén). V r. 1968 následovala modifikace asfaltu pomocí syntetického kaučuku (SBS-styrén-butadien-styrén), objevená společně firmouSiplast a ropným koncernem Shell. Výrobky z modifikovaných asfaltů tvoří i dnes převážnou část profesionálně využívaných izolací.

 
Lze konstatovat, že na počátku 3. tisíciletí jsou hydroizolační materiály tvořeny z 95% asfalty a plasty. Zbývající část tvoří stěrky, nátěry, tmely a jiné materiály, které se uplatňují víceméně jen v okrajových oblastech nebo jako doplňky oběma hlavním skupinám. Graf ukazuje průměrné kvantitativní rozdělení materiálů pro hydroizolace v Evropě. Jejich rozložení v jednotlivých státech se však diametrálně liší. Protikladem jsou Francie, kde asfaltové hydroizolace tvoří 95 %, a Švýcarsko, kde naopak syntetické fólie tvoří až 45 % objemů.

Autor: Marek Novotný, Jaroslav Synek.